یاد رفتگاں: بیاد معروف ناظمِ مشاعرہ و ممتاز سخنور انور جلال پوری : احمد علی برقی اعظمی